กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ กทพ. จตุจักร โดยมี นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. และนายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาฯ

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า ปัจจุบัน ด้วยบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กทพ. ซึ่งมีทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น ๘ สายทาง รวมระยะทางกว่า ๒๒๔ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษของแต่ละสายทาง ทำหน้าที่ศูนย์ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านการจราจรและการกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษสายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษมีความเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษเพื่อทำหน้าที่อำนวยการและสั่งการศูนย์ควบคุมทางพิเศษของทุกสายทางให้อยู่ที่เดียวกัน (Single Command Center) รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมในการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

การทางพิเศษฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนถึงความเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยรวมระบบการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมการสั่งการทั้งด้านการบริหารจัดการระบบจราจรและการกู้ภัย ของทุกสายทางของ กทพ. รวมถึงสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาคารดังกล่าว มีลักษณะเป็นอาคารสูง ๒๘ ชั้น มีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ ๑๐๘,๐๒๖ ตารางเมตร โดยมีวงเงินในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านบาท มีบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีแผนงานที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๓

“ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เสร็จสมบูรณ์ อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษและการกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร และ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.