การซื้อสีขาวแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๑๐๐ ถัง และสีจราจรสีดำ (๑๘.๙๒๕ ลิตร) จำนวน ๓๐ ถัง

วันที่ประกาศ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.