การซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) พร้อมติดตั้งสำหรับระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๘๗ แผง

ประกาศ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.