๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับทางพิเศษศรีรัช นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ซึ่งทางเชื่อมดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้งานได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) เป็นความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดยว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างมีรูปแบบเป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด ๑ – ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญา ๑๘ เดือน มูลค่าโครงการ ๒๗๕ ล้านบาท สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนงานเดิมถึง ๔ เดือน โดยทางเชื่อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางจากทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพฯ

30

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.