กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และ นศ.หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.อัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

🚩วันนี้ (15 ธันวาคม 2563) นายรณรงค์ สาระคุณ ผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และทีมงานจากกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

Comments are closed.