การซื้อสายดินและสายล่อฟ้า ที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) และอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.