การซื้อรถคุ้มกัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไฟลูกศรและอุปกรณ์ลดความรุนแรง จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.