การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.๒๖/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.