27 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ ATD ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ต่อเนื่อง)
เลขที่ กจด.ปจ.๖๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
27 กรกฎาคม, 2021
การจ้างปรับปรุงถนนเลียบด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง ๔ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์) จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปจ.๖๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
27 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด
เลขที่ กจด.ปซ.๖๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
27 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๕ คัน
เลขที่ กจด.ปซ.๖๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
27 กรกฎาคม, 2021
การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ
เลขที่ กจด.ปซ.๖๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมหานคร จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปจ.๖๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
เลขที่ กจด.ปจ.๖๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแบบทูอินวัน (Microsoft Surface Pro 7+) พร้อมอุปกรณ์ (คีย์บอร์ดสำหรับ Surface Pro 7 ปากกวา Surface Pen และ Arc Touch Mouse) และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำหรับคณะกรรมการ กทพ.
วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม 2564 เลขที่ กจด.ปซ. ๖๓/๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปจ.๕๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่ กจด.ปจ.๖๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่ กจด.ปซ.๖๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ต่อเนื่อง)
เลขที่ กจด.ปจ.๕๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔