15 ตุลาคม, 2021
การซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ
เลขที่ กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่ กจด.ปจ.๘/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ.๕/๒๕๖๕  
11 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗
เลขที่ กจด.ปจ.๗/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เลขที่ กจด.ปจ.๖/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2021
การรซื้อFOA SENSOR จำนวน ๑๐๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๔/๒๕๖๕
7 ตุลาคม, 2021
การซื้อสาย Fiber Optic ภายใน Interchange ด่านเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปซ.๓/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
6 ตุลาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑
เลขที่ กจด.ปจ.๕/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
5 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
4 ตุลาคม, 2021
การซื้อปรับปรุงห้องควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ.๒/๒๕๖๕
4 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๓/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
1 ตุลาคม, 2021
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปจ.๒/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔