14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทบริเวณเชิงสะพานพระราม ๗ ฝั่งธนบุรี โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม, 2021
การจ้างก่อร้างงานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน บริเวณ MLP-๕๑-๖R ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๔  วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564
30 เมษายน, 2021
การจ้างงานก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 30 เมษายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :  2 มิถุนายน 2564
31 มีนาคม, 2021
การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 2 […]
31 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 2 […]
31 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๖ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 21 […]
26 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 26 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, […]
25 มีนาคม, 2021
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤห […]
24 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 24 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, […]
19 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบ […]
19 มีนาคม, 2021
การซื้อ โพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 19 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 31 […]