18 พฤษภาคม, 2022
งานจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เลขที่ กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)
เลขที่ กจด.ปซ.๗๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
10 พฤษภาคม, 2022
การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
10 พฤษภาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)
เลขที่ กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕
10 พฤษภาคม, 2022
การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
เลขที่ กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕
5 พฤษภาคม, 2022
การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๐๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๗๐/๒๕๖๕
27 เมษายน, 2022
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
27 เมษายน, 2022
การจ้างก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมพิเศษฉลองรัช (CCB๓))
เลขที่ กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
27 เมษายน, 2022
การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๙/๒๕๖๕
26 เมษายน, 2022
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่ กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
26 เมษายน, 2022
การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง
เลขที่ กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕