🛣 กทพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2567 🚗

🚘 🚙 กทพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2567 🚗 🚚

🌱 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2567 กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ โดยได้ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาจราจร ผลักดันระบบขนส่งสาธารณะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การนำพื้นที่ราชการมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำมาหากินของผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพิจารณาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 🏫 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 🌳

📌 ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม อนึ่ง กทพ.ได้มีโครงการแก้ไขปัญหาจราจรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 🚙 โครงการเพิ่มทางลงจากทางพิเศษศรีรัช เชื่อมถนนพระราม 9 (ขาเข้า) 🚗 และ🚗 โครงการเพิ่มทางลงจากทางพิเศษศรีรัช เชื่อมถนนจตุรทิศ (ขาเข้า) 🛣️ 🌳

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.