การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV 2021 (Season 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564แชร์

Comments are closed.