21/02/2024
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
กทพ. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 67 คน  ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพั […]
11/01/2024
อบรมทักษะการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ ให้แก่ หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รุ่นที่ 2
วันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2567) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบ […]
09/01/2024
อบรมทักษะการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ ให้แก่ หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รุ่นที่ 1
วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2567) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบร […]
30/03/2023
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี […]
28/03/2023
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. คร […]
25/12/2020
แนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ
       ✨วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการ […]
13/12/2019
ระบบทะเบียนงานสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับอิเล็กทรอนิกส์
       ✨วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการ […]
22/11/2019
อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย)
       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จั […]
04/09/2019
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
       วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ […]
14/02/2019
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ กทพ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
       วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ […]
16/12/2018
อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (ฝ่ายบำรุงรักษา)
วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Jo […]
12/10/2018
อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (สำนักผู้ว่าการ)
       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม […]