19/03/2024
หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
04/12/2023
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
05/04/2023
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2566
03/04/2023
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
03/04/2023
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน
31/03/2023
ประกาศเจตนารมณ์ กทพ. ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ
 🚩  ประกาศเจตนารมณ์ กทพ. ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติ […]
16/03/2023
อาคารเขียว (TREES-NC) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
21/12/2022
🏆 กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ✨
🏆 กทพ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 25 […]
11/04/2022
กทพ. เปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) บริเวณชั้น 22 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
  🤵🏻 กทพ. เปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. […]
05/04/2022
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2565
03/04/2022
การฝึกอบรม / สัมมนาด้าน CG ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๔   หลักสูตร “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค […]
25/03/2022
ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในองค์กร
  ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต และการต่อ […]