13/02/2024
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/67
เลขที่ กจด.ข.1/67 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
09/02/2024
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/67
เลขที่ กจด.ข.2/67 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
11/01/2024
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.9/66
เลขที่ กจด.ข.9/66 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม
10/01/2024
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กจด.ข.2/67 เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ กจด.ข.2/67 วันที่เริ่มต้น 10 มกราคม 2567 วันที่สิ้นสุด 23 มกราคม 2567
10/01/2024
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กจด.ข.1/67 เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ : กจด.ข.1/67 วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567 /สิ้นสุด 22 มกราคม 2567
19/09/2023
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.9/66
เลขที่ กจด.ข.9/66 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566
29/08/2023
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/66
เลขที่ กจด.ข.8/66 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566
10/08/2023
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
เลขที่ ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 […]
27/07/2023
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/66
เลขที่:กจด.ข.8/66       ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
11/07/2023
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66
เลขที่ กจด.ข.7/66   ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2566
12/06/2023
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.6/66
เลขที่ กจด.ข.6/66            ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566
12/05/2023
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/66
เลขที่ กจด.ข.6/66  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566