8 มิถุนายน, 2021
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑๑ รายการ
วันที่ประกาศ :   วันอังคาร, ๘ มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564
9 เมษายน, 2021
การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
30 มีนาคม, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/64
วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 30 เมษายน 2564
11 มีนาคม, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.5/64
วันที่ประกาศ:   วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564
29 ธันวาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/64
วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
29 ธันวาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/64
16 ธันวาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.1/64
1 ธันวาคม, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.4/64
13 พฤศจิกายน, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/64
9 พฤศจิกายน, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/64
30 ตุลาคม, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.1/64
12 ตุลาคม, 2020
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.12/63