18 มีนาคม, 2022
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 1 รายการ ที่ กจด.ข.4/65
วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 พฤษภาคม 2565
11 กุมภาพันธ์, 2022
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/65
วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565
13 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 3 คัน ที่ กจด.ข.2/65
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565
13 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 16 คัน ที่ กจด.ข.1/65
วันที่ประกาศ  9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565
3 ธันวาคม, 2021
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 15 คัน ที่ กจด.ข.3/65
วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ: 29 ธันวาคม 2564
9 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/65
วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564   วันที่สิ้นสุดประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2564
5 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/65
เลขที่:กจด.ข.2/65  วันที่เริ่มต้น 5พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2564
3 พฤศจิกายน, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข1/65
วันที่ประกาศ :   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
8 มิถุนายน, 2021
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑๑ รายการ
วันที่ประกาศ :   วันอังคาร, ๘ มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564
9 เมษายน, 2021
การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
30 มีนาคม, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/64
วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 30 เมษายน 2564
11 มีนาคม, 2021
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.5/64
วันที่ประกาศ:   วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564