🚩 กทพ. จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้บนยอดเสา (Pylon) ของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ✨🌉

  ⭐️ 🚩กทพ. จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้บนยอดเสา (Pylon) ของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ✨ 🌉 

🗓️ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.29 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้บนยอดเสา (Pylon) ของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

🎯 โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ช.การช่าง ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร อนุกรรมการความเสี่ยง กทพ. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมในพิธี

🌟 ในการนี้ กทพ.ได้รับประทานเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับหน่วยงานและผู้เข้าร่วมในพิธี ✨

🌉 ในอดีตสะพานพระราม 9 นับเป็นสะพานขึงแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “สะพานพระราม 9” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สำหรับการก่อสร้างสะพานพระราม 9 กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) โดยบนยอดเสาขึงสะพานพระราม 9 มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ ซึ่งมีนายจรัญ บุรพรัตน์ ผู้ว่าการ กทพ. ในสมัยนั้นเป็นผู้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 🌟

🌠 ิต่อมา กทพ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 จนแล้วเสร็จ 🌉 ภายใต้ชื่อโครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสม ลดปริมาณรถจากสะพานพระราม 9 เพื่อเดินทางไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสะดวกมากขึ้น

🌅 และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาประทานให้ กทพ. เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนยอดเสา(Pylon) ของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ขึ้นประดิษฐานบริเวณด้านหน้าพระพุทธโลกนาถศาสดา อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เป็นการชั่วคราว ก่อนจะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดเสาของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ทางพิเศษในวันนี้ (29 กรกฎาคม 2566) ✨

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.