🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ 🚒🔥 🛣 ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2567 🆘

🔥 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ 🚒 ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2567 🏫 🧯 🚨

🚨 🗂️ วันนี้ (10 มกราคม 2567) เวลา 10.00 นายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2567 ณ  🏫 โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตตลิ่งชัน สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน โรงเรียนฉิมพลี และ ⛺ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 7 ฉิมพลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ⛳️

🚒 การจัดกิจกรรมดังกล่าว กทพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่บริเวณเขตทางพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ⛳️

🧯ในการนี้ กทพ. ได้สาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง 🧯🧯จำนวน 8 ถัง และของที่ระลึกให้กับ ⛺ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 7 ฉิมพลี และมอบ 🧯🧯 ถังดับเพลิงจำนวน 8 ถัง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของที่ระลึกให้กับ 🏫 โรงเรียนฉิมพลี ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.