🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทพ. ✨

🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทพ. ✨

🗓️ วันนี้ (17 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. 📋 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยนางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กทพ. ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในคณะกรรมการ กทพ. ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ ผู้ว่าการ กทพ. ได้สรุปรายงานการดำเนินงานของ กทพ. โดยสังเขปด้วย 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.