🤵🏻 ประธานบอร์ด และกรรมการ กทพ. พร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ชมความคืบหน้าระบบ M-Flow 🛣

🤵🏻 ประธานบอร์ด และกรรมการ กทพ. พร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ชมความคืบหน้าระบบ M-Flow 🛣

​🗓 วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 15.00 น. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ของทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเป็นไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ พร้อมตรวจกายภาพบริเวณหน้าด่านฯ 🛣

🔖 ในการนี้ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ในฐานะผู้อำนวยการโครงการสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ของทางพิเศษฉลองรัช จากศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เรือโท เสนาะ พุทธาวงษ์ ร.น. ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชม

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.