🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2567 📖

🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2567 📖 ✅

🗓️ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม 0301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการ กทพ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ นายนิกร ซัจเดว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง รวมถึง นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และแผน) นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง นางสาววิภาภรณ์ ชุนหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 1 นางณัฐฐาพร ท้วมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ⛳️
📌 ในการนี้ ได้รับเกียรติจานายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 🏛 🌟
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.