👨🏻 👩 👷 คณะกรรมการ กทพ. เยี่ยมชม 🛣 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 🏗

👨🏻👩 👷 คณะกรรมการ กทพ. เยี่ยมชม 🛣 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 🏗

🗓 วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ กทพ. พร้อมด้วย นายเอนก มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 33.46 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 5.14 (สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี 2567

👨🏻 ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.