🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 46 ปี 🎊

🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 46 ปี 🎊

🗓 วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 46 ปี รวมถึงได้ร่วมสมทบทุน กองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.