🙂 กทพ. ส่งมอบกล่องยูเอชที ในโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก 🌏 เพื่อนำไปรีไซเคิล ♻️ เป็นแผ่นชิปบอร์ดประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ✨

🙂 กทพ. ส่งมอบกล่องยูเอชที ใน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” 🌎 เพื่อนำไป ♻️ รีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ดประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน🌟

🌏 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับบริจาคกล่องยูเอชทีที่ล้างแกะ เก็บ แล้ว เพื่อนำไป ♻️ ✅ รีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ดประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 🪑 และส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จาก 🏦 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่วนงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 80 กิโลกรัม เพื่อร่วมสนับสนุนใน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ที่ กทพ. ดำเนินโครงการร่วมกับบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 🌳

แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.