🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. 🎥 บันทึกเทปโทรทัศน์ ประเด็น การเชื่อมโยง Easy Pass Plus เข้าสู่ M-Flow 🚗 ทางอัมรินทร์ทีวี 📺 ช่อง 34 🎞

  🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. 🎥 บันทึกเทปโทรทัศน์ ประเด็น การเชื่อมโยง Easy Pass Plus เข้าสู่ M-Flow 🚗 📺 ทางอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 🎞

🗓 วันนี้ (7 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. 🎞 บันทึกเทปโทรทัศน์ ประเด็นการเชื่อมโยง Easy Pass Plus เข้าสู่ M-Flow 🎬โดยจะออกอากาศ ในช่วงข่าวเช้าอรุณอัมรินทร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 – 08.00 น. ทางอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 📺

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.