🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี 🎊

🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี 🎊

⭐️ 🗓 วันนี้ (19 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการกองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี รวมถึงได้สมทบทุน “สภากาชาดไทย” เพื่อสาธารณกุศล ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.