⭐️ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา💡การไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 64 ปี 🎊

⭐️ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา💡การไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 64 ปี 🎊

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย⭐️ วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 64 ปี รวมถึงได้สมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.