🌟 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง 🚄 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 🚅 ครบรอบ 30 ปี 🎊

🌟 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง🚅 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 🚄 ครบรอบ 30 ปี 🎊

⭐️ 🗓 วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง 🚅 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 🚄 ครบรอบ 30 ปี 🎊และร่วมสมทบทุนให้แก่  สภากาชาดไทย ในโครงการก่อสร้าง 🏥 “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) ณ บริเวณ 🏢 อาคารสำนักงาน รฟม. ถนนพระราม 9 อาคาร 1 🌻

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.