🛣 กทพ. จับมือสถานีวิทยุ 🔊📻 จส.100 จัดกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลัดฟ้าสู่เขาใหญ่ ร่วมใจสร้างแหล่งอาหารเพื่อน้อง” 👧👦🏕🏞

🛣 กทพ. จับมือ สถานีวิทยุ จส.100 จัดกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลัดฟ้าสู่เขาใหญ่ ร่วมใจสร้างแหล่งอาหารเพื่อน้อง“ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 🏞

🗓 เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และนายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ 🛣🏞 จัดโครงการลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปี 2565 ร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจร จส. 100 🚙 🚗 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลัดฟ้าสู่เขาใหญ่ … ร่วมใจสร้างแหล่งอาหารเพื่อน้อง “ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 🏞 🌳🌱 โดยนำสมาชิกผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ที่ผ่านการคัดเลือกจากการตอบคำถาม และเล่นเกมพร้อมยืนยันหมายเลข S/N ของ บัตร Easy Pass ที่ใช้จริง จำนวน 80 ท่าน 💳 ร่วมทำกิจกรรมเพาะเชื้อเห็ด 🍄 🥡🍥 ทำก้อนเห็ด และมอบให้กับตัวแทนโรงเรียนบ้านเขาวง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอปากช่องที่มีโรงเลี้ยงเห็ด 🍄 เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงสำหรับประกอบอาหารกลางวัน🍲 🍱🥗ให้กับเด็กนักเรียน 👧👦

📝 ในการนี้ กทพ. ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย และวินัยจราจรบนทางพิเศษในหัวข้อ “ลัดฟ้า พาปลอดภัย” 🚑 รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับบัตร Easy Pass 💳 , Appication EXAT Portal 📲 และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครอัปเดตบัตร Easy Pass Plus + อีกด้วย 📌

⭕️ และสุดท้ายของกิจกรรม ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
กทพ. และ จส.100 ยังได้พาสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม 🌿☘️🌾พิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ก่อนเดินทางกลับถึงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยสวัสดิภาพ 🛣

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.