🌟 กทพ. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🛣

  🌟 กทพ. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🛣

🌟 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 0303 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🛣

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.