🌟 กทพ. จัดงานนิทรรศการ 📚 KM & IM Day 📔📊 ปีงบประมาณ 2565 🔖

🌟 กทพ. จัดงานนิทรรศการ 📚 KM & IM Day 📔📊 ปีงบประมาณ 2565 🔖

🗓 วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 👩นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ KM & IM Day ปีงบประมาณ 2565 และมอบรางวัล🏆🥇แก่ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ กทพ. (EXAT KM Award) ประจำปี 2565 และคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ทำหน้าที่เป็นชุมชมนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ที่ชนะการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กทพ. ร่วมเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ จำนวน 13 CoPs 📕📗📘📙📚

🎤 โดยในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกและลุ้นรับของที่ระลึกทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย 🎈

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.