🤵🏻 🚩 ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์การขับเคลื่อนองค์กร กทพ. ด้วย Net Zero 🌟 💚

📖  📘 ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์การขับเคลื่อน กทพ. ด้วย Net Zero  🔖 🌟

📚📕10 CEO ผู้นำการขับเคลื่อน Net Zero ติดตามได้ใน E Magazine 📖 📘🔖 พร้อมบทสัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🎙️🎙️

👉คลิกอ่านออนไลน์ https://online.fliphtml5.com/iapon/rwvo/#p=1

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.