🎊 กทพ. จัดพิธีเปิด 🖼 นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษฯ 🏢

🎊 กทพ. จัดพิธีเปิด 🖼 นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษฯ 🏢

📅 วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🤵🏻 นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด 🖼 นิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🏢 โดยมีนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี 🌟

💥 ในการนี้ นายจรัญ บุรพรัตน์ อดีตผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ 4 นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ อดีตผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ 8 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหารและพนักงาน กทพ. รวมถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 🏛

📕 สำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ กทพ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เพื่อสนับสนุนด้านองค์ความรู้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปิดพิพิธภัณฑ์ กทพ. รวมทั้งให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. ในวันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของ กทพ. รวมทั้งหน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.