🏢 กทพ. เตรียมเข้าร่วมภาคีเครือข่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) กับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ♻️ 🛣

🏢 กทพ. เตรียมเข้าร่วมภาคีเครือข่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) กับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ♻️ 🛣 

​🗓 วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2701 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน และนายรัชนัย เปรมปราคินผู้ อำนวยการกองประชาสัมพันธ์น ายสีหภูมิ ดีวิจารณ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 🌟 ร่วมประชุมหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยมี นายระพี สุขยางค์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ♻️ ✅ สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและส่งเสริมให้งานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. ปรับเปลี่ยนมาใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ♻️ ซึ่งตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2566 🛣🌱

❇️ ทั้งนี้ จะได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในโอกาสต่อไป💫

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.