🧯 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🚒

🧯 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🚒

 🧯วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🚒ใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🛣 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

🎯 ในการนี้ กทพ. ได้มอบอุปกรณ์🧯 ถังดับเพลิง รวม 70 ถัง โดยมอบให้กับชุมชนบางปูนคร จำนวน 20 ถัง ชุมชนเทพานิเวศน์ จำนวน 20 ถัง โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ 1 จำนวน 20 ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทพารักษ์ จำนวน 5 ถัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ จำนวน 5 ถัง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.