✨ กทพ. ร่วมถวายความอาลัย 👸 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 🇬🇧

✨ กทพ. ร่วมถวายความอาลัย 👸 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 🇬🇧

🗓 วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในการพระราชพิธีพระบรมศพ ⚰️ 👸 สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 🇬🇧 ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง 🏯

💥ในการนี้ 👩 นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมในพิธีด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.