📚 กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 📚 ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 📚

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 🚩

📚 วันนี้ (3 เมษายน 2566) างกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ พร้อมทั้งเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และรับเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 Website ของ กทพ. (www.exat.co.th) Facebook ของ กทพ. www.facebook.com/Expressway.Thailand และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Easy Pass Plus

🎁  นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานบัตร Easy Pass โดยมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมบูธของ กทพ. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษ รวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.