กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดม่วงแค

กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดม่วงแค

🗓️ วันนี้ (13 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566 🌟🌟 โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางปสันทนี พจนศิลป ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

🎯 ในการนี้ กทพ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดม่วงแค ซึ่งอยู่ใกล้ทางพิเศษศรีรัช เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและการสอนต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ Smart TV เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมชุดติดตั้ง และเครื่องผสมเสียง Mixer ที่ใช้ในห้องประชุม เป็นจำนวนเงินรวม 350,000 บาท

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.