🛣 กทพ. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566 🔖

🛣 กทพ. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566 🔖

🗓 วันนี้ (20 กันยายน 2566) เวลา 07.30 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วยผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง  ในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.