🏌ชมรมกอล์ฟ ⛳ สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก 👦 👧 ก่อนวัยเรียน 🏫

🏌️‍♂️ชมรมกอล์ฟ สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 🏫 👦👧

🏷️ วันนี้ (8 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟ สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สพ. กทพ.) นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองประธานชมรมฯ นายสุรศักดิ์ กาญจนไวกูณฐ์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมจราจร เลขานุการชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ได้ส่งมอบห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกมาลุลอิสลาม และการปรับปรุงอาคารและสวนหย่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขใจ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมกอล์ฟ สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกมาลุลอิสลาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขใจ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

🏌️‍♀️ โดยก่อนหน้านี้ชมรมกอล์ฟ สพ.กทพ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกมาลุลอิสลาม จำนวน 178,296 บาท 💰 และมอบงบประมาณปรับปรุงอาคารและสวนหย่อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขใจ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา จำนวน 343,934 บาท ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.