🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ด่านฯ จตุโชติ 🛣 สังเกตการณ์สภาพการจราจรหลังปิดทางออกรถน้ำหนักเกินพิกัด 🚚 หน้าด่านฯ เป็นวันแรก

🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ด่านฯ จตุโชติ 🛣 สังเกตการณ์สภาพการจราจรหลังปิดทางออกรถน้ำหนักเกินพิกัด 🚚 หน้าด่านฯ เป็นวันแรก

🗓 วันนี้ (15 กันยายน 2565) เวลา 05.50 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ.) 🌟 พร้อมด้วย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อตรวจสภาพการจราจร หลังจากวันนี้ เป็นวันแรกที่ กทพ. ได้ทำการปิดทางออกสำหรับรถน้ำหนักเกินพิกัด และรถผิดระเบียบในระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. ของทุกวันทำการ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ซึ่งการปิดช่องทางออกดังกล่าว ทำให้ช่วยลดปัญหาการตัดกระแสจราจร ส่งผลให้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านลดลง รถติดสะสมมีแถวคอยที่สั้นลง และพบว่าผู้ใช้รถส่วนใหญ่ทราบข้อมูลในการปิดช่องทางออก และหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น 🚗

🛣 ซึ่งภายหลังการตรวจสภาพจราจร ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้ขึ้นไปยังห้องควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทาง รับชมการปฏิบัติการของพนักงานควบคุม รวมถึงสอบถามการทำงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.