🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 1 🤝❤

🛣 🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 1 🤝❤

🏷️ วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 1 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านสมวัย ชุมชนคลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

🍼 โดยมอบนมผงสำหรับเด็ก ชุดตรวจ ATK สำหรับ COVID-19 และมอบงบประมาณสนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งให้การดูแลเด็กอ่อน อายุไม่เกิน 5 ปี วันละประมาณ 200 คน จากชุมชนแออัด และสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมสังคมเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ รวมไปถึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อันเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม 🌳🌿🌲🍀🍃

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.