🌟 กทพ. จัดกิจกรรม 🤝EXAT We Care ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ❤

🛣 🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) 🤝❤

🎯 วันนี้ (31 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและของใช้จำเป็นทั่วไปต่อเด็ก และมอบงบประมาณสนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
🌟 ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ให้การดูแลเด็กตาบอดที่พิการซ้ำซ้อนอายุ 3 – 20 ปี จำนวน 86 คน นอกจากนี้มีโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง ดูแลผู้พิการ 1,000 คน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพเฉพาะทางสำหรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน เพื่อสร้างเสริมสังคมเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตของผู้พิการ รวมไปถึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อันเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม 🌱 🌳🌲🌴🍀☘️🍃🍂

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.