🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 🤝❤ ณ ชุมชนสวนอ้อย ในเขตทางพิเศษฉลองรัช

🛣 🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ชุมชนสวนอ้อย ในเขตทางพิเศษฉลองรัช 🤝❤

🏷 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 4 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้การบริหารงานของนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในเขตทางพิเศษฉลองรัช โดยมีผู้บริหารในสังกัดสำนักผู้ว่าการ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง พร้อมด้วยพนักงานของ กทพ. รวมถึงชุมชนสวนอ้อยเข้าร่วมกิจกรรม โดยมอบวัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภค บริโภคและของใช้จำเป็นทั่วไป รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ ชุมชนสวนอ้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก น้ำท่วมเกิดลมแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นทับบ้านเรือน และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนสวนอ้อยจำนวน 350 ครัวเรือน ประชากรในชุมชนเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสังคมเข้มแข็งและคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทพ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกับ กทพ. และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อันเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 🌱 🌳🌲🌴🍀☘️🍃🍂

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.