🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 👷 🏫 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของ กทพ. ⭐

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 🏫 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของ กทพ. ⭐

🎯  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 คณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 👷 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 🏫 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวนประมาณ 100 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของ กทพ. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โด ย🤵🏻 นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาฯ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชม 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) และ 🏯 🖼 พิพิธภัณฑ์ กทพ.  นอกจากนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 🌉 แห่งใหม่ บริเวณโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร อีกด้วย 🆕

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.