กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX)

  ⭐️ กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ในโอกาสเข้าประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษและการใช้เทคโนโลยีแผ่นไฟเบอร์เสริมกำลัง (Laminated Fiber Reinforced Polymer)✨

✨ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) 💫 ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ประกอบด้วย Dr. KAWAKAMI Yoriko ตำแหน่ง International Business and Cooperation Office, Engineering Department Mr. SUWA Yuichi, International Business and Cooperation Office ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเข้าประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษและการใช้เทคโนโลยีแผ่นไฟเบอร์เสริมกำลัง (Laminated Fiber Reinforced Polymer) ร่วมกับ นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองวิจัยและพัฒนา และกองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่จากบริษัท KFC Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Akros Trading Thailand ⭐️ โดยมี นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้อง 2401 ชั้น 24 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ร่วมกับระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

📌 จากนั้น ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center) โครงการ M-Flow 🛣 (บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ) และบริเวณใต้ทางขึ้นทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาเข้า) ภายในศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) ซึ่งเป็นจุดที่ได้ทดลองติดตั้ง Laminated Fiber Reinforced Polymer ให้กับ กทพ. เมื่อปี 2562 ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.