🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกัน 🔥และระงับอัคคีภัย 🆘 ทางพิเศษศรีรัช 🛣

🔥 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ 🤝 และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษศรีรัช 🚨

🏷️ วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. 🤵🏻 นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ 🤝 และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกัน 🆘 และระงับอัคคีภัย 🔥ใต้ทางพิเศษศรีรัช ณ บริเวณใต้ทางพิเศษ 🛣 ทางเข้าวัดมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 🕋

💥 นายพิศาลฯ กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี 🤝 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ กทพ. ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ลดพื้นที่เสี่ยง และจัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย กทพ. จึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษขึ้นในวันนี้ กทพ. ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก สำนักงานเขตบางรัก สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และสถานีดับเพลิงบางรัก ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยในการนี้ กทพ. ให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🔥 รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นละการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง จำนวน 35 ถัง ซึ่งมอบให้กับชุมชนวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 7 ถัง ชุมชนหลังวัดแจ่มฟ้า จำนวน 7 ถัง ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 7 ถัง ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวน 7 ถัง และชุมชนวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ จำนวน 7 ถัง 👲

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.