การซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.