🛣 กทพ. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่อยู่ข้างเคียงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ✨

🛣 กทพ. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่อยู่ข้างเคียงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🌟

✅  ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด ร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานข้างเคียง อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานร่วมกันในอนาคต

🔖 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. สำนักงานเขตห้วยขวาง
2. สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
3. โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
4. โรงพยาบาลปิยะเวท
5. โรงพยาบาลพระราม 9
6. โรงพยาบาลกรุงเทพ
7. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8. ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกมารยาทดี

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.