🏆 ✨ กทพ. รับประกาศนียบัตร รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 🏆

🏆 ✨ กทพ. รับประกาศนียบัตร รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 🏆 🌟

🗓️ วันนี้ (6 ธันวาคม 2566) เวลา 10.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับประกาศนียบัตรรางวัลหน่วยงานคุณภาพ ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในงานมอบรางวัล 🏆 รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” 🏅 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 🌟 ในการนี้ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 🛣️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.