🚩 กทพ. จัดบรรยายพิเศษหลักสูตร การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และราคากลาง 🌟

🚩 กทพ. จัดบรรยายพิเศษหลักสูตร “การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และราคากลาง” 🌟

🗓️  วันนี้ (30 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหลักสูตร “การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และราคากลาง” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการ กทพ.) และนางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรฯ

📍ในการนี้ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  นางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ พร้อมด้วยผู้แทนพนักงานจากทุกสังกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ ดังกล่าว ณ หอประชุม 0301 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหาร กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.