📌 กทพ. ร่วมพิธีเปิด ⛴️ ท่าเรือราชินี 🚢 และท่าเรือบางโพ 🛳 🛥

📌 กทพ. ร่วมพิธีเปิด 🛳 ท่าเรือราชินี 🚢 และท่าเรือบางโพ ⛴️ 🛥

🏷️ วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เวลา 13.00 น. 🤵🏻 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมพิธีเปิดท่าเรือราชินี ⛴️ และท่าเรือบางโพ 🚢 ของกรมเจ้าท่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 🎁 2566 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสู่อนาคต 🛥️

🌟 ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมในพิธี ณ ท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง 🕌 เขตพระนคร และท่าเรือบางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ⛩️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.